шаблонен

шаблонен
прил. - еднообразен, еднакъв, по калъп, схематичен, схематизиран, опростен
прил. - монотонен, банален, прост, безличен, изтрит, изтъркан, стар
прил. - неубедителен
прил. - обикновен, досаден, рутинен
прил. - редовен, установен, обичаен
прил. - стереотипен, неизменен
прил. - условен, конвенционален, общоприет, традиционен, неоригинален, неспонтанен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ШАБЛОННЫЙ — ШАБЛОННЫЙ, шаблонная, шаблонное; шаблонен, шаблонна, шаблонно. 1. только полн. прил. к шаблон в 1 знач. (тех.). 2. перен. Являющийся шаблоном (см. шаблон во 2 знач.); самый заурядный, банальный, избитый (неод.). Шаблонные приемы. Шаблонные… …   Толковый словарь Ушакова

  • Падение дома Ашеров — The Fall of the House of Usher …   Википедия

  • МОНТАЖ ТРАФАРЕТНЫЙ — способ монтажа, при котором ориентирование и установка монтируемых элементов в проектное положение производится с ограничением свободы движения за счёт пространственного фиксирования с помощью особых кондукторов (Болгарский язык; Български)… …   Строительный словарь

  • банален — прил. прост, вулгарен, тривиален, простонароден, обикновен, старомоден, изтъркан, просташки, дребен, незначителен прил. отегчителен, досаден, плосък, безинтересен прил. блудкав прил. скучен, вял, безсъдържателен прил. шаблонен, неубедителен прил …   Български синонимен речник

  • досаден — прил. скучен, отегчителен, тягостен, непоносим, неприятен, монотонен, еднообразен, мъчителен, притеснителен, неинтересен, дотеглив, досадлив, омразен, отвратителен, сух прил. бъбрив, многословен прил. разтеглен, разлят прил. настойчив, упорит,… …   Български синонимен речник

  • изтъркан — прил. протрит, изтрит, протъркан прил. изхабен, извехтял, овехтял, похабен прил. стар, остарял, старомоден, демодиран, преминал времето си прил. банален, прост, просташки прил. безинтересен прил. плосък, скучен, вял, безс …   Български синонимен речник

  • конвенционален — прил. условен, договорен, по уговорка прил. приет, възприет, общоприет, обикновен прил. традиционен, неоригинален, шаблонен, неспонтанен …   Български синонимен речник

  • неизменен — прил. еднакъв, еднообразен, неизменяем, непроменяем, непроменим, неизменим, константен, установен, стабилен, постоянен, траен, сигурен, непоколебим, твърд, все еднакъв, вечен, продължителен прил. непроменен, същият, все същият, все един и същ,… …   Български синонимен речник

  • неоригинален — прил. условен, конвенционален, общоприет, традиционен, шаблонен, неспонтанен …   Български синонимен речник

  • неспонтанен — прил. условен, конвенционален, общоприет, традиционен, неоригинален, шаблонен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”